Universitat Politécnica de Catalunya

Descripció del Projecte

Client
 Universitat Politécnica de Catalunya
Categoria
Obra nova

Cobertes zones intermitges Universitat Politécnica de Catalunya (UPC) al Forum de Barcelona.