Què és el radó?

És un gas radioactiu d’origen natural, indetectable per l’ésser humà pels seus propis mitjans, que prové de la desintegració del radi; que alhora procedeix de la desintegració de l’urani contingut en roques com el granit.

El radó és la font més important de radiació natural. Té la capacitat d’adherir-se a les partícules de pols que graviten en l’aire, podent accedir i acumular-se en els pulmons. Conté partícules alfa radioactives; són les responsables de causar mutacions en les cèl·lules de l’aparell respiratori en cas d’inhalació, podent generar càncer. Segons un estudi de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el gas radó se situa com la segona causa més comuna de càncer de pulmó, després del tabac.

És present de forma molt escassa en l’aire que respirem, en baixes concentracions. A l’aire lliure, el radó es dilueix ràpidament, per la qual cosa no suposa cap problema. En canvi, en espais tancats, poden registrar-se concentracions elevades, suposant un risc potencial per a la salut. Al ser incolor, inodor i insípid, pot acumular-se, sense que ens adonem, a l’interior dels habitatges edificats. Si no hi ha una ventilació suficient, la concentració pot arribar a ser molt alta i perillosa per als habitants de l’edifici.

El gas radó pot accedir a través d’esquerdes o fissures en el formigó dels fonaments d’una casa. A més, pot potenciar-se la seva entrada gràcies a elements que modifiquen la pressió de l’aire, com a estufes, extractors de cuina, ventiladors, etc. La situació més habitual és que les parts més afectades siguin les plantes baixes o soterranis, desplaçant-se a la resta de l’habitatge.

Des de IMPERA estem a l’avantguarda de les novetats i els canvis per això ja disposem d’un equip format per col·locar i garantir tots el materials d’impermeabilització contra el gas Radó de la mà del nostre fabricant ASFALTOS CHOVA ja tenim dos tipus de làmina asfàltica homologades per protegir del Radó.

Làmines antiradó de Chova

Des de IMPERA fa més d’un any que estem realitzant treballs contra el Radó en diferents obres.  

OBRA VIVENDA LA GAVINA – S’AGARÓ (400m2 de barrera antiradó amb làmina d’alumini)

OBRA LABORATORIS HIPRA AIGUAVIVA (600m2 de barrera antiradó amb làmina asfàltica)