Proves d'estanqueïtat

Sempre que es pugui cal fer una prova d’estanquitat i serà imprescindible en el cas de cobertes pesades, acabades amb rajola, gres, grava, formigó, etc.

Hi ha dos tipus de prova, la primera per inundació, on s’omplirà completament d’aigua la coberta, fins a arribar a totes les cantonades i perímetres. Es mantindrà així durant 24 hores i després s’inspeccionarà el resultat. La segona és per Aspersió o Reg Continu durant 48 hores i es realitzarà sempre que la primera no sigui viable.

La prova sempre es realitzarà sobre el material impermeabilitzant i mai sobre l’acabat.