Acabats de coberta (graves, rajola, enjardinada)

Si un sistema d’impermeabilització queda a la vista, aquest ha de portar algun tipus d’autoprotecció contra el sol i en la seva gran majoria es consideraran intransitables / visitables. La resta de sistemes s’han protegir o llastrar, com és el cas de les cobertes invertides. Per a la protecció i acabat s’utilitzen normalment diversos tipus de materials d’obra, rajola ceràmica, gres, lloses, formigó, etc, per llastrar les cobertes invertides la grava de cant rodat és el més habitual, tot i que també hi ha altres materials, com la roca volcànica.

La coberta enjardinada, també anomenada coberta ecològica o simplement jardinera és una impermeabilització que al retenir permanentment aigua és especialment delicada. Per evitar problemes, s’hauran de tenir en compte i respectar diversos punts i qüestions, tant en el seu plantejament com en la seva execució i acabat, consulti’ns sempre.

Com a especialistes en la realització d’aquest tipus de Cobertes, en IMPERA Impermeabilitzacions, dirigim tots els nostres recursos tècnics i humans a proporcionar un servei personalitzat als nostres clients, mantenint a tot moment una relació oberta i constructiva basada en la confiança i la comunicació constant, per definir les millors solucions i aplicar els sistemes més apropiats per a cada cas.

Cada projecte és diferent i nosaltres els aportem i informem de la solució més idònia tant en l’elecció dels diferents productes que ofereix el sector, com en la coordinació i realització de l’obra, amb la finalitat de que vostès puguin prendre una bona decisió sobre aquest tema.