Coberta Gran Hotel Flamingo Lloret

imprimació asfàltica al suport i impermeabilització amb dues làmines asfàltiques adherides de 3kg/m2 tipus SBS 30 FV + SBS 30 FP i capa separadora de geotextil. (Superfície +-2000m2)

Kubi-k