Coberta pavelló Fira de Barcelona

IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA AMB: Imprimació asfàltica al suport, impermeabilització amb dues làmines asfàltiques adherides de 4kg/m2 tipus SBS 40 FV + SBS 40 FP, reforços perimetrals amb làmina asfàltica autoprotegida de 5kg/m2, capa separadora de geotextil i acabat de coberta amb rasilla fina vermella de 14x28cm.

Geinstal