Coberta nau Kostal Sentmenat

IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA AMB: Col.locació d’aïllament tipus ROCKDAN de 4cm de gruix fixat mecànicament, i impermeabilització amb làmina sintètica de PVC d’1,5mm de gruix de color blanc fixat mecanicament i amb les juntes soldades per termofusió. (Superfície +-2000m2)