Coberta Benzinera Roses

IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA AMB: Imprimació del suport, una primera làmina asfàltica adherida de 3kg/m2 SBS 30 FP i acabat amb làmina asfàltica autoprotegida de 5kg/m2 SBS 50 GFP, acabat perimetral amb perfils galvanitzats segellats amb poliuretà. (Superfície +-500m2)