Edificis Platja D’aro (Els Estanys)

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS: amb imprimació asfàltica, làmina asfàltica adherida de 4,8kg/m2 i acabat amb làmina drenant nodular amb geotextil incorporat.

IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES AMB: Pendents de formigó cel.lular, imprimació asfàltica, impermeabilització amb una làmina asfàltica de 4,8kg/m2 SBS 48 FP adherida, reforç perimetral amb làmina asfàltica de 4kg/m2 SBS 40 FP, aïllament tèrmic XPS, capa separadora de geotextil i acabat capa de morter semi-sec. (Superfície cobertes 1500m2 i Murs +-1200)

EIFFAGE