Lidl Can Misses – Eivissa

REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DEL SUPERMERCAT AMB: Làmina sintètica de TPO de 2.0mm inclús formació de canals i col.locació de passadissos de TPO vermell per manteniment. Superfície 2000m2.