Coberta Comunitat Torredembarra

IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA COMUNITÀRIA AMB: Impermeabilització de coberta comunitària amb retirada de graves i aïllament, 2 làmines asfàltiques de 4kg/m2 SBS 40FV + SBS 40FP i reforços perimetrals amb làmina autoprotegida mineral, geotextil, aïllament XPS de 50mm i estesa de la grava de nou. Superfície 1880m2.

Prosomni