Hospital Can Ruti Badalona

IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA DE LA CENTRAL TÈRMICA DE L’HOSPITAL GERMANS TRIES I PUJOL DE BADALONA FORMADA PER: Arrencat del paviment de rassilla antic fins arribar a la llosa, formació de pendents amb formigó cel.lular de 350kg/m3 acabat reglajat, imprimació asfàltica i col.locació de 2 làmines asfàltiques de 4kg/m2 adherides entre si i al suport tipus SBS 40 FP+ SBS 40 FV, capa separadora de geotextil i formació de xapa de morter de protecció de 4cm bombejada a coberta, acabat amb rasilla fina de 14x28cm.

Geinstal