Vivenda Unifamiliar Begur

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS: amb imprimació asfàltica, làmina asfàltica adherida de 4kg/m2 i acabat amb làmina drenant nodular amb geotextil incorporat.

IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA AMB: Pendents de formigó cel.lular, imprimació asfàltica, impermeabilització amb dues làmines asfàltiques de 4kg/m2 SBS 40 FV + SBS 40 FP adherides, reforç perimetral amb làmina autoprotegida de pissarra de 5kg/m2, aïllament tèrmic XPS, capa separadora de geotextil i acabat amb graves de riu netes de color gris. (Superfície +-400m2)

Simètric