Edifici Kyton Palamós

FORMACIÓ DE COBERTA I TERRASSES BAIXOS AMB: Pendents de formigó cel.lular, imprimació asfàltica, impermeabilització amb dues làmines asfàltiques de 4kg/m2 SBS 40 FV + SBS 40 FP adherides, aïllament tèrmic XPS i acabat amb llosa filtrón de color gris. (Superfície +-750m2)

Simètric