Central Bon Preu Balenya

IMPERMEABILITZACIÓ DE TÚNELS DE SERVEIS: Imprimació asfàltica, 2 làmines asfàltiques de 4kg/m2 SBS 40 FP adherides a la llosa de fonamentació i protecció de geotextil, impermeabilització dels caixons prefabricats amb imprimació asfàltica, làmina asfàltica adherida de 4kg/m2 SBS 40 FP i fomració de juntes de dilatació a cada caixó amb làmina de 50cmi 4kg/m2 SBS 40 FP, i acabat de caixons amb làmina drenant nodula amb geotextil tipus huevera. Superfície 3800m2.

Crostes