Bon Preu Banyoles

IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA SUPERMERCAT AMB: Imprimació del suport, làmina asfàltica adherida de 5kg/m2 SBS 48 FP PARKING i reforços perimetrals amb làmina de 4kg/m2 SBS 40FP (Superfície +-1500m2) COBERTA GIMNÀS: Formació de pendents amb formigó cel.lular de gruix mitjà 20cm, imprimació del suport i làmina asfàltica adherida de 5kg/m2 SBS 48 FP PARKING i reforços perimetrals amb làmina de 4kg/m2 SBS 40FP (Superfície 700m2) ZONES HUMIDES INTERIORS DEL SUPERMERCAT: Impirmació asfàltica, làmina asfàltica adherida de 5kg/m2 SBS 48 FP PARKING i reforços perimetrals amb làmina de 4kg/m2 SBS 40FP (Superfície 300m2)