NOEL Alimentària

IMPERMEABILITZACIÓ COBERTES NAUS amb formació de pendents amb formigó cel.lular de 500kg/m3, imprimació asfàltica, impermeabilització amb dues làmines asfàltiques de 4kg/m2 tipus SBS 40 FV + 40 FP, aïllament XPS, capa de geotextil, acabat amb mallasso i paviment de formigó fratassat (Superfície 3800m2). IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS amb imprimació asfàltica, làmina asfàltica adherida tipus SBS 40 FV i acabat amb làmina drenant nodular amb geotextil tipus huevera (Superficie: 1100m2). SOLERES amb capa de geotextil de 400g/m2 i làmina de polietilè de 200 Galgas (Superfície 13000m2). AÏLLAMENTS INTERIORS amb XPS de 500Kpa i PIR de 500Kpa amb alumini i paper Kraft (Superfície 6500m2).