La Roca Village

AMPLIACIÓ DEL CENTRE COMERCIAL LA ROCA VILLAGE: Impermeabilització de llosa de fonamentació amb làmina sintètica de PVC d’1,5mm de gruix i capa separadora de geotextil (Superfície 14850m2) Impermeabilització de la primera planta del pàrquing amb imprimació asfàltica i làmina asfàltica adherida de 5kg/m2 SBS 48 FP PARKING i capa separadora de geotextil (Superfície 11750m2) Impermeabilització de coberta superior sota cavitis format per imprimació asfàltica i làmina asfàltica adherida de 4kg/m2 i reforços perimetrals (Superfície 13800m2) Impermeabilització sobre cavitis amb imprimació i dues làmines asfàltiques de 4kg/m2 SBS 40 FV + SBS 40 FP i capa separadora de geotextil. (Superficie 7500m2) Formació de jardineres amb imprimació asfàltica, làmina asfàltica adherida de 4kg/m2 SBS 40 FV, làmina asfàltica antiarrels de 5kg/m2 SBS 50FP GARDEN i acabat amb làmina drenant nodular amb geotextil. (Superficie 6500m2) Impermeabilització de murs amb imprimació i làmina asfàltica de 4kg acabats amb lamina drenant i murs amb làmina de PVC d’1,2mm i làmina drenant. (Superfície 2000m2) Formació de dipòsits contraincendis amb morter impermeable bicomponent i Formació de dipòsits pluvials amb làmina sintetica de PVC de 1,2mm.